Malmö

Malmöpolitiker vill skärpa straff för vapenbrott

2:03 min

I ett brev till regeringen föreslår Malmös kommunledning flera lagändringar för att komma åt den organiserade brottsligheten i storstäderna.

I brevet som ställs till inrikesminister Anders Ygeman och till justitieminister Morgan Johansson, föreslår kommunledningen bland annat att det ska bli enklare att göra husrannsakan hos någon som ingår i den organiserade brottsligheten och som tidigare dömts för brott.

– Problemet i dag är att polisen upplever att det går för långsamt och man mer eller mindre vet att det finns föremål som man behöver komma åt -  och som man kan komma åt vid en snabb husrannsakan, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande för kommunstyrelsen i Malmö. 

Förslaget innebär att det skulle ställas olika krav för att få göra en husrannsakan, beroende på hos vem den görs.

– Då handlar det om att man ska utforma lagstiftningen så att man ändå upprätthåller någon sorts rättssäkerhet, men tydliggör och i den mån det går ger polisen mandat att snabbare ingripa, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. 

Malmös kommunledning vill också att det lägsta straffet för grovt vapenbrott ska höjas från ett till två år, att den som är misstänkt, lättare ska kunna häktas. 

Det tredje förslaget är att föraren av ett fordon ska kunna hållas ansvarig för vapen i fordonet som polisen hittar. Dessutom välkomnar Malmöpolitikerna ett lagförslag som just nu är ute på remiss. Det innebär att straffen blir lika för den som olovligen hanterar vapen och för den som olovligen hanterar handgranater och andra sprängämnen. 

Förslagen framförs av kommunledningen efter möten som hållits med Malmöpolisen och kommer samtidigt som kritiken är hård mot hur polisens omorganisation sköts i Region Syd. 

Polisförbundet krävde i förra veckan att regionpolischefen Annika Stenberg ska avgå och menar att polisen inte klarar sitt grundläggande uppdrag, på grund av dålig organisation.

– I dagsläget ser vi att man från polisens sida i Malmö försöker räcka till och att man styr om resurser för att klara det i så stor utsträckning som möjligt. I övrigt är det en diskussion internt för polisen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, som dock samtidigt konstaterar att omorganisationen är ett problem.

– Jag ser att den här omorganisationen har tagit väldigt lång tid och att det finns en frustration. Det är klart att så länge den omorganisationen är uppe och man upplever att det är ett hinder i möjligheterna att utföra jobbet så är det naturligtvis ett problem, säger hon.