Värmekamera och skärsläckare nya vapen mot bränder

Lagom till den väldiga hettan med risk för skogs och gräsbränder har brandmännen på Gotland fått två nya verktyg i sin kamp mot elden.

Det ena är en värmekamera som bland annat kan användas för att hitta människor i brinnande hus. Det andra är en kombinerad skärmaskin och brandsläckare, en så kallad skärsläckare: