Fler cyklar än bilar i Köpenhamn

5:38 min

I Köpenhamn spelar cykeltrafiken en viktig roll i stadens vision om att bli världens första klimatneutrala huvudstad. I höst har stade nått ett delmål - för första gången rullar det nu fler cyklar än bilar på Köpenhamns gator. Hör reportage av vår Danmarkskorrespondent Samuel Larsson.

– Jag känner när jag cyklar omkring i Köpenhamn att det är vi cyklister som styr trafiken, inte bilisterna. Det är oss det finns flest av, säger Charlotte Damp Nielsen, en av Köpenhamns alla cyklister.

Köpenhamn började mäta trafiken i staden på 70-talet och för första gången sedan dess var det i år fler cyklar än bilar som passerade mätpunkterna i centrala Köpenhamn under det dygn man mätte. Cyklingen har mångdubblats de senaste decennierna, medan bilismen stadigt minskar.

Och cyklingens branta utveckling är en medveten strategi för staden. När många andra städer i världen siktar på att reducera nettoutsläppen av koldioxid med 80 procent till 2050, så siktar Köpenhamn på 100% redan till 2025 - om bara nio år.

– För att nå dit måste ännu fler ställa bilen och börja cykla, säger Morten Kabell, Köpenhamns borgmästare med ansvar för trafikfrågor.

Idag sker 41 procent av all pendling i Köpenhamn med cykel. Målet är 50 procent. Men allt är inte rosenrött - den stora cyklingen beror delvis på att Köpenhamn ligger efter på kollektivtrafikområdet och till exempel saknar ett utbyggt tunnelbanenät.

– Självklart. När det kommer till kollektivtrafik så inspireras jag av svenska storstäder som Stockholm, säger Morten Kabell.