Selimovic varnas av EU-parlamentet

2:38 min

Europaparlamentet offentliggjorde igår i Strasbourg beskedet att liberalernas Europaparlamentariker Jasenko Selimovic får en varning för att ha trakasserat sin egen stabspersonal i Europaparlamentet.

Partiledningen för Liberalerna har än så länge inte velat låta sig intervjuas om Selimovic varning, men i en skriftlig kommentar säger partisekreteraren att reprimanden från Europaparlamentet är allvarlig och ska utredas internt inom Liberalerna.

Det är Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm som sent i går kväll skickade en skriftlig kommentar till beskedet här i Europaparlamentet några timmar tidigare, nämligen att den liberale europaparlamentarikern Jasenko Selimovic får en varning.

Ahrnholm skriver att "Europaparlamentets beslut att ge en reprimand till Jasenko Selimovic för trakasserier av hans personal är allvarligt. Jag kommer att överlämna ärendet till Liberalernas etikkommitté. Kommittén kommer att ge partiet rekommendationer om vilka konsekvenser parlamentets beslut bör få."

Exakt vad det här betyder i praktiken är oklart, precis som hur snabbt den här processen kommer att ta.

Utredningen i Europaparlamentet tog dock åtskilliga månader och mynnade alltså ut i resultatet av att Jasenko Selimovic varnas för trakasserier, ett unikt beslut för svensk del eftersom en svensk europaparlamentariker aldrig tidigare fått en liknande varning för något sådant här.

Så här lät det när Europaparlamentets vice ordförande Ulrike Lunacek läste upp beslutet som ska ha fattats i samband med Europaparlamentets så kallade presidiemöte i måndags kväll:

– Talmannen har beslutat att straffa Selimovic med hänvisning till paragraf 166 för ett uppträdande som utgjort psykologiska trakasserier mot den egna personalen. Straffet består av en reprimand, förklarade den vice talmannen Lunacek.

Exakt vad trakasserierna består av och som Selimovic alltså fälls för, är inte offentligt.

En varning är den lindrigaste reprimanden eller ett straff som en Europaparlamentariker kan få, om än en tydlig markering. Europaparlamentet ville alltså inte ge honom avdrag i dagtraktamentet, eller en tidsbegränsad avstängning eller stänga av eller entlediga honom, vilket är andra påföljder som en Europaparlamentariker kan få.

Ekot har sökt Selimovic sen i går kväll men hans sekreterare hälsar att inte han heller får tag på honom utan att pressekreteraren läst meddelanden på Selimovic mobiltelefon.

Tidigare igår uppgav dock Dagens Nyheter att Selimovic skulle fällas för sina trakasserier och när jag då träffade honom utanför sessionssalen här i Europaparlamentet sa han så här:

– Jag är väldigt förvånad över att seriösa media föregriper ett beslut. Jag inväntar mina kommentarer tills beslutet är fattat.

Det här sade alltså Jasenko Selimovic vid lunchtid igår, drygt åtta timmar före beslutet offentliggjordes.

Men efter offentliggörandet har han alltså än så länge inte varit tillgänglig för att ge sin syn på varningen.