Färre svenskar har svårt klara ekonomin

Sverige är det land i EU där lägst andel uppger sig ha mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, enligt en undersökning som publicerades av Statistiska Centralbyrån idag. Sämst klarar sig ensamstående med barn – i samtliga EU-länder.

Endast två procent av de svenskar som tillfrågats uppger att de har mycket svårt att betala nödvändiga utgifter, och andelen har minskat något sen 2008.

I EU är det i genomsnitt tio procent som har det mycket svårt ekonomiskt. Andelen minskar i åtta EU-länder, däribland Polen, Italien och Malta. Men i övriga 20 länder sker en ökning av andelen personer som har mycket svårt att få ihop till boendekostnader, mat och el.

Både i Sverige och övriga EU-länder är det ensamstående med barn som har det svårast. Sämst ekonomi har hushåll i länder i sydvästra Europa och Portugal.

Undersökningen heter EU-SILC och genomförs årligen i hela EU. I den svenska delen har ett slumpmässigt urval på 12 000 personer över 16 år intervjuats.