Fångar på Salberga vill ha mer pyssel

1:55 min

Flera fångar har anmält Salbergaanstalten till Justitieombudsmannen, JO, för brist på fritidsaktiviteter. Nu har Kriminalvården svarat.

De är besvikna över att fängelset utlovat aktiviteter - gitarrkurser, målarkurser och pärlpyssel -  som sedan inte blivit av.

Kriminalvården har nu svarat de intagna.

– Just under den här perioden, från sensommaren här 2016, så har vi haft en ombyggnation av våra sysselsättningslokaler, vilket har medfört att vi varit tvungna att flytta en del av produktionen till våra avdelningar.

– Och det kan ju ha påverkat utbudet av fritidsaktiviteter, säger Daniel Hultman, ställföreträdande kriminalvårdschef på Salberga.

På anstalten, som har högsta säkerhetsklass, har de intagna tillgång till olika fritidsaktiviteter, bland annat utomhuspromenader, gym, yoga, sporthallsaktiviteter, tv- och sällskapsspel och också böcker och gitarr.

Men i sin JO-anmälan skriver de intagna att de känner sig understimulerade och skulle vilja ha tillgång till fler aktiviteter.

Själva beskriver de hur förra årets julkortspyssel ledde till en märkbart förbättrad stämning på avdelningen.

– Julkortspyssel eller lerverkstad och andra sådana här aktiviteter har oftast en lugnande effekt på våra klienter, det stämmer, för man tar fokus från det vardagliga och kanske tråkiga och gör någonting meningsfullt, säger Daniel Hultman till P4 Västmanland.

I sitt svar till JO lovar Kriminalvården att det ska bli ändring. Vecka 50 ska ombyggnaden vara klar, och då blir det mer plats för fritidsaktiviteter igen.

Julkortspyssel är en av de aktiviteter som utlovas. Fler kurser och studiecirklar genomförs också återkommande på de olika avdelningarna.

– Gitarrkursen är enligt mina uppgifter igång, så att den pågår just nu. Så det finns meningsfulla aktiviteter, säger Daniel Hultman.

Men de intagnas JO-anmälan andas också en frustration och en upplevelse av att de inte får gehör för sina idéer.

– Anmälan andas det, ja. Men jag tror att vi är ganska bra på att fånga upp signalerna hos våra klienter vad de vill.

– Men däremot kan det finnas en övertro på vad vi kan leverera och vad man kan få igenom utav sina önskemål.

– Det är ju inte alltid att de är i linje med våra föreskrifter, lagar och regler som ligger till grund för vår verksamhet, säger Salbergas ställföreträdande kriminalvårdschef Daniel Hultman till P4 Västmanland.