Regeringen: Det blir ingen region Norrland 2019

2:04 min

Planerna på att bilda storregionen Norrland till 2019 har lagts på hyllan. Regeringen försöker nu göra upp om storregionerna Svealand och Götaland med i första hand Centerpartiet.

Västernorrland blir tidigast 2023 del av storregionen Norrland. Det står klart efter dagens förhandlingar i riksdagen om storregionfrågan.

Regionförhandlingarna är i ett kritiskt skede och frågan måste komma vidare de närmsta dygnen för att inte helt försvinna från dagordningen, säger civilministern Ardalan Shekarabi (S) till Dagens Nyheter.

Dagens besked från regeringen om att det inte blir någon regionbildning i norra Sverige 2019, har redan väckt reaktioner.

Beskedet mycket olyckligt. 

– Utifrån de utmaningar som vi delar i hela norra Sverige är beskedet om att det inte blir en gemensam regionbildning mycket olyckligt. Tillsammans hade vi fått en helt annan kraft inför framtiden, säger Erik Lövgren (S), landstingsstyrelsens ordförande i Västernorrland, i ett pressmeddelande.

Reaktionerna är starka även i Norrbotten. 

Det här är värsta tänkbara scenariot. 

– Det här är värsta tänkbara scenariot. Det är vi i norr som hade haft mest att vinna på en regionreform. Nu går regeringen vidare i en process som kommer att göra redan starka regioner ännu starkare, säger Maria Stenberg (S), landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten.

I förberedelsearbetet har ett tydligt uppdrag varit att kartlägga och föreslå möjliga samarbetsområden, oavsett om det blir en gemensam regionbildning eller inte. Det arbetet kommer fortsätta när förberedelsearbetet för en regionbildning nu avslutas.

– I och med det här beskedet är det viktigare än någonsin att vi i norr hittar konkreta samarbetsområden för att klara våra gemensamma utmaningar inför framtiden, säger Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordfdörande i Västernorrland.

Landstingen och regionerna i norr samverkar sedan tidigare när det gäller den högspecialiserade vården men nu kommer man även behöva diskutera andra områden, enligt landstingets pressmeddelande. 

Under året har det blivit klart att Landstinget i Västernorrland tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och bildar Region Västernorrland. Det påverkas inte av det här beskedet.