Jetlag kan öka risken för levercancer

Jetlag kan öka risken för levercancer på samma sätt som fetma gör, enligt ny forskning på möss.

Efter att djuren utsattes för en längre period av oregelbunden dygnsrytm ökade risken för att de skulle utveckla primär levercellscancer, visar studien som nu publiceras i tidskriften Cancer cell.

Forskarna tror att oregelbundna sömn- och matvanor gör att levern hamnar i osynk med hypothalamus och att detta ökar mutationerna i levercellerna, vilket i förlängningen ökar risken för cancer.

Tidigare studier har visat ett svagt samband mellan skiftarbetande kvinnor och en ökad risk för bröstcancer, men det här är första gången man kunnat visa att även levern kan påverkas direkt av oregelbunden sömn.

Enligt professor Torbjörn Åkerstedt vid Karolinska institutet är det intressant att det verkar finnas ett tydligt samband, men han menar att det krävs fler studier och framför allt studier av människor, som till exempel om skiftarbete visar en ökad frekvens av levercancer:

–  Man har ju ännu inte applicerat det på människor, men att levern är känslig för oregelbundna sömnvanor har tidigare forskning visat. 

Referens: Kettner et al. Circadian Homeostasis of Liver Metabolism Suppresses Hepatocarcinogenesis. Cancer Cell. 2016 DOI:org/10.1016/j.ccell.2016.10.007