Slut på bostäder åt nyanlända

1:46 min

De flesta kommuner har svårt att ordna fram bostäder åt flyktingar som har fått uppehållstillstånd.

– De är helt enkelt slut, säger Jenny Carlbom, flyktingsamordnare i Hässleholms kommun.

På onsdagen samlades 33 kommuner på en konferens i Skåne, arrangerad av Länsstyrelsen. Den här typen av möten hålls regelbundet för att stämma av hur kommunerna klarar av flyktingmottagningen.

Hittills i år har Skånes kommuner klarat av att ta emot strax under hälften av de 2 766 nyanlända som de är skyldiga att ta emot enligt den nya anvisningslagen som började gälla i år. Hässleholm har lyckats bättre än genomsnittet, men även där börjar det nu bli svårt.

– Vi får en del anvisningar i december och även nästa år. De kommer vi inte ha lägenheter till. De är helt enkelt slut, säger Jenny Carlbom, flyktingsamordnare i Hässleholms kommun. 

I år har Hässleholm anvisats att ta emot 44 personer. Hittills har 39 kommit och till dem har man hittat lägenheter. Till de resterande fem som kommer i december och för de 63 personer kommer nästa år blir det som det ser ut nu någon form kollektiv lösning där man delar hushåll. Fler och fler kommuner hör av sig till Migrationsverket och begär att staten ska skjuta på anvisningarna, för att ge kommunerna respit.

– De senaste månaderna har vi ständiga dialoger med kommuner som återkommer med problem som handlar om bostadsbrist, säger Aida Malkoc, enhetschef på Migrationsverkets mottagningsenhet i Malmö.

Majoriteten av de nyanlända ordnar bostad själva, ofta genom att flytta in hos släkt eller vänner. Men för de som väntar på anvisning till en kommun innebär läget nu att många blir kvar på asylboendena.

Den 1 november var 23 000 eller 17 procent av de som bor på asylboenden, folk som har fått uppehållstillstånd. Kommunerna letar olika lösningar.

I Malmö erbjuds ensamstående män att bo i korridor med delad dusch och toalett, men utan kök. Där är man också beredd att öppna sovsalar, som kommunen gjorde som akutlösning förra året för ensamkommande barn som sökt asyl. Kommunen har fortfarande kvar madrasser och husgeråd. Enligt Maher Akob, enhetschef på Sociala, är ambitionen trots allt att klara sig utan sådana lösningar.

– Ambitionen är att vi ska klara av det, men vi måste kunna ha en plan B, säger Maher Akob.