Notan för brexit – 1 500 miljarder kronor

1:36 min

Storbritanniens finansminister Philip Hammond har lagt fram sin höstbudget.

Enligt hans bedömningar kommer Brexit, alltså landets utträde ur EU, att kosta statskassan motsvarande 1 500 miljarder kronor under de kommande fem åren.

Statsskulden kommer att öka från 84 till 87 procent av bruttonationalprodukten nästa år, sa finansminister Philip Hammond när han i dag la fram regeringens höstbudget.

Hammond sa att det inte längre är möjligt att skapa ett överskott i statsbudgeten i slutet av den här mandatperioden, det vill säga år 2020.

Istället kommer Storbritannien att behöva låna 122 miljarder pund mer än tidigare beräknat, för att få plus och minus att gå ihop, alltså motsvarande ungefär 1500 miljarder svenska kronor.

Och anledningen är bland annat, att han skruvar ner den prognosticerade tillväxten i ekonomin rejält de kommande åren. Till exempel till 1,4 procent nästa år, istället för de 2,2 procent som gällde som prognos innan brexitomröstningen i juni.

Hammond avslöjade också, att regeringen skapar en fond för investeringar i vägar, järnvägar och annan infrastruktur på 23 miljarder pund, alltså motsvarande ungefär 250 miljarder svenska kronor.

Den som väntat sig någon dramatisk förändring av skattesatserna för företag fick vänta förgäves.

Hammond sa att bolagsskatten ska sänkas från 20 till 17 procent under mandatperioden men det är ett löfte som sattes redan av den förre finansministern George Osborne.