Kommuner klarar inte mottagandet - vill ha nytt sätt att räkna

3:22 min

Få kommuner tar emot det antal nyanlända som lagen tillskriver dem. Var sjätte har inte uppfyllt ens halva sin kvot. Det visar en sammanställning som Ekot har gjort.

Men det är en skev bild, hävdar Peter Danielsson, moderat kommunalråd i Helsingborg. Kommuner tar emot många fler nyanlända som flyttar in vid sidan av det statliga anvisningssystemet, säger han.

– Det är tusentals fler personer som flyttar själva hit när de har fått uppehållstillstånd än dem vi tar emot via kvoten. Men kvoten innebär att det är stadens ansvar att ordna bostäder och det är svårt i en stad som Helsingborg som växer väldigt snabbt och där vi också har bostadsbrist, säger Danielsson.

Det har gått ett år sen regeringen skärpte asylreglerna, en skärpning som dramatiskt minskade antalet asylsökande till Sverige. Den stora flaskhalsen i dag finns i nästa led: Kommunerna.

Sen i mars gäller anvisningslagen som tvingar dem att till årsskiftet ta emot 21.700 personer som har fått uppehållstillstånd. När det bara är drygt en månad kvar har bara 57 procent tagits emot.

45 kommuner hade fram till i söndags inte ens tagit emot hälften av sin kvot.

Flera kommuner kräver nu att staten sänker kvoterna eller åtminstone takten för inflyttningen. Frågan är om det hjälper.

Siffror från Migrationsverket visar att de nyanlända som har flyttat till en kommun på egen hand i år är drygt 32.000 personer, det vill säga nästan tre gånger fler än de som har anvisats av staten. Det handlar dels om asylsökande som valt bort migrationsverkets boenden, så kallade EBO, och dels om anhöriga till nyanlända.

Det gör både planeringen och bostadsbristen svårare, säger Peter Danielsson som vill att man ska räkna in de anhöriga i den statliga kvoten.

– Det blir väldigt svårplanerat om man får bara ensamma män utan att veta vad som dyker upp bakom varje sådan man, om det kommer en familj, hur många barn, så det blir väldigt svårt, säger han.

De som har valt EBO, alltså eget boende, är i år drygt 21.000 personer och det är dubbelt så många som de som föredragit migrationsverkets boenden. Inte heller EBO-nyanlända räknas in i de statliga kvoterna.

Det är dags att avskaffa den fria bosättningsrätten för asylsökande, säger det moderata kommunalrådet Patric Åberg i skånska Östra Göinge. Kommunen har i år sluppit anvisningar från staten eftersom den tagit emot många nyanlända tidigare. Men man har ändå fått ordna fram bostäder till över 220 personer som flyttat dit självmant.

– Vi är en stor EBO-kommun och då får vi automatiskt fler som väljer eget boende här, alltså får vi den här snedvridna obalansen i svenskt flyktingmottagande, säger Patric Åberg. 

Ekots sammanställning över de statliga anvisningarna visar att de kommuner som har flest att ta emot, lyckas generellt sämre med att ordna fram bostäder. Stockholm, Lund och Tyresö ligger sämst till, de har mottagit mindre än en tredjedel av kvoten.

Allra sämst i landet är Gällivare, där bara sju nyanlända har tagits emot av 55.

Bäst i klassen är flera små kommuner som tagit emot två till tre gånger fler än vad lagen kräver, men de har å andra sidan att ta emot bara mellan 10 och 15 nyanlända. Bland de kommuner som måste ta emot mer än hundra, leder Östersund, som redan har överskridit sin kvot.

Kvoten har också överskridits av länen i Kalmar och Jämtland, medan Stockholm, Skåne och Södermanland ligger i botten: De har inte ens tagit emot halva sin kvot.