Halv miljon för jämställdhet

Regeringen har i beviljat Lantbrukarnas Riksförbund i Jämtlands län 471 000 kr som delfinansiering av jämställdhetsinsatser inom livsmedelssektorn i Jämtland.
Insatserna utgörs av bland annat nätverksträffar och mentorssystem över branschgränserna, utbildningsaktiviteter och seminarier. Syftet är att ändra attityder, öka kunskapen på området samt att få in fler kvinnor på de ledande posterna inom livsmedelsindustrin.