Flyktingkvoterna kvar trots vädjan från kommuner

2:34 min

Många kommuner kommer inte att lyckas ta emot det antal nyanlända som lagen kräver. De klagar bland annat på att många fler nyanlända bosätter sig på egen hand i kommunen och då försvinner bostäderna för dem som staten anvisar. Men regeringen vägrar sänka kvoten eller ändra den, så som flera kommuner vädjar.

– Det här är en utmaning som gäller för hela Sverige. Många kommuner anstränger sig oerhört mycket för att klara av sina åtaganden. Jag förväntar mig att alla kommuner gör de ansträngningarna, säger etableringsminister Ylva Johansson.  

Fram till årsskiftet ska kommunerna ha tagit emot nästan 22 000 nyanlända från migrationsverkets asylboenden. När det bara är drygt en månad kvar har bara 57 procent av dessa flyttat till en kommun.

Var sjätte kommun har inte lyckats ordna bostad ens till hälften av dem som de fått anvisade. 

Därför vill flera kommuner att regeringen bromsar upp utflyttningen från migrationsverkets förläggningar. Men det säger Ylva Johansson nej till. Lagen ska följas, säger hon.

– Man har faktiskt haft ganska lång tid på sig att planera. Den här lagstiftningen var aviserad under lång tid då vi hade för ett år sen redan en politisk överenskommelse med ett så brett stöd att den skulle gå igenom i riksdagen, säger Johansson.

Kommunerna klagar över att löftet om regler som gör det lättare att bygga inte har infriats. Ylva Johansson svarar att såna regler är på gång.

Ett annat klagomål är att utöver de som staten anvisar, så måste kommunerna ordna bostad också till dem som bosätter sig i en kommun på egen hand eller som kommer till Sverige som anhöriga till en nyanländ. De grupperna är tre gånger större till antal än de som kommunerna hittills tagit emot. Och eftersom de inte ingår i en centralstyrd plan så går de inte att planera in i till exempel bostadsförsörjningen.

Peter Danielsson, moderat kommunalråd i Helsingborg, tycker att anhöriginvandrare ska räknas in i den statliga kvoten.

– Det blir väldigt svårplanerat om man får bara ensamma män utan att veta vad som dyker upp bakom varje sådan man, om det kommer en familj, hur många barn, så det blir väldigt svårt, säger han.

Etableringsminister Ylva Johansson kan tänka sig att räkna in de anhöriga i kvoten, men då får kvoterna bli större, säger hon.

När det gäller den stora gruppen som väljer eget boende, över 20 000 hittills i år, medger Ylva Johansson att det är ett dilemma. Men hon vill inte skrota ebo, så som en del kommuner kräver. Det bästa sättet att minska ebo-flödet, säger hon, är att göra det statliga anvisningssystemet bättre.

– Det stora problemer är ju just när människor upplever att de får vänta för länge innan man får en anvisning. Då egenbosätter man sig istället. Får vi en fungerande anvisning där man snabbt får plats i en kommun, då tror jag att många fler kommer att välja den vägen, säger Ylva Johansson.