Vad ska vi visa? Museipersonal samlas i Umeå

2:50 min

I dagarna (23-24 november) samlas museipersonal från hela landet i Umeå för att prata om vad museerna ska dokumentera från vår samtid. Dataspel, kanske?

Ett aktuellt ämne efter den stormiga debatt som fördes på ledarsidor och i kommentarsfält tidigare i år.Debatten gällde just frågan "vad ska våra museer skildra?"

– Temat kommer sig av att det är en väldigt viktig fråga för museerna i dag. Det är jätteviktigt att man samlar inkluderande, många berättelser från hela samhället, eftersom museerna också har ett uppdrag att vara en minnesinstitution för hela samhället. Och en sak som är väldigt viktig att lyfta är just frågeställningar kring vilka berättelser som ska till museerna. Det vi samlar i dag, det är berättelser som våra efterträdare sedan kommer att behöva använda sig av för att skildra vår samtid. Så det är väldigt viktigt att de berättelser som samlas i dag är inkluderande och mångfaldiga, säger Åsa Stenström som jobbar på Västerbottens museum och är ordförande i museinätverket DOSS, Dokumentation av samtida Sverige som arrangerar träffen.

På tidigare möten har man till exempel diskuterat ämnen som "vilka etiska problem kan man stöta på när man skildrar människors berättelser?".

Och det är en fråga som fortsätter att vara aktuell. Birgitta Witting är antikvarie på Kulturmagasinet i Helsingborg som dokumenterat vardagen för hemlösa och migranter, ett projekt som för övrig kan anses stämma in väl med att vara inkluderande:

– Många gånger är det ju känsliga historier, hur lägger vi ut det på nätet, hur registrerar vi det? Som en ung tjej som jag träffade i det här hemlösprojektet, hon var jättestolt över att vi dokumenterade henne och hon skulle vara med på utställningen, men så plötsligt så drog hon sig ur. Och en ung person som sedan kanske går vidare på ett annat sätt i livet, ska jag ha den berättelsen om henne utåt eller..? Kan en framtida arbetsgivare hitta henne där? Man har ju ett väldigt stort ansvar känner jag, mot de människor man dokumenterar.

Hur går då tankarna när det gäller vad av vår samtid som museerna bör dokumentera? Peter Du Rietz är intendent på Tekniska museet i Stockholm:

– Tekniska museet har ju tidigare varit väldigt mycket ett industrihistoriskt museum. Man har tittat väldigt mycket på innovationer tillbaka i tiden. Nu vill vi utforska andra aspekter av teknik, hur folk använder teknik, inte bara produktions- och konstruktionsaspekten utan mer hur använder folk tekniken och hur påverkar den människors liv.

– Just nu tittar vi väldigt mycket på dataspel. Spel har spridit sig, det är inte bara ungdomar som spelar. Det är dessutom en teknik som påverkar väldigt mycket annan teknikutveckling. Den driver ju datautvecklingen.