Internetdagarna 2016

Robotar, integritet, säkerhet och drömmen om ett bättre internet

Årets upplaga av Internetdagarna i Stockholm präglades mycket av de kriser och problem som kopplas till internet och som dominerat den senaste tidens debatter: desinformation, fejknyheter, politisk polarisering, integritetsfrågor och datasäkerhet. Men ett ljus anades i den ganska dystopiska internettunneln, för flera av talarna förmedlade känslan av att det trots alla problem ändå finns goda möjligheter att göra fantastiska saker med den teknik vi har nu och med vetskapen om vilka problemen är.
   Medieormen var där och sammanfattar sina intryck.

Det här är en fantastisk tid för webbutvecklare, slog Chris Heilmann fast. Efter att i sin iscensatta dialog i rollen som psykiater med internet som patient på terapisoffan ha dryftat en rad besvikelser, från internets sida. En besvikelse över att alla dessa möjligheter som internet erbjuder inte utnyttjas för något bättre. Heilmann påminde om att det är vi människor som har privilegiet att göra internet till en trevligare och mer intressant plats, men vi använder inte detta privilegium på rätt sätt, menar han. Och pekade på problem som illa konstruerade appar, som likt tamagotchis tjatar om uppmärksamhet och vill bli matade istället för att underlätta våra liv: ”Tekniken är till för oss, inte för att vi ska mata den med data”, menade Heilmann.

Han pratade såklart också om problemen med osorterad överinformation och övervakning, han pratade om hat, om geografiska begränsningar trots att internet är ett globalt verktyg och han pratade om hur vi har låtit huliganerna ta över så att de skapat en värld där vi inte vet vem vi kan lita på. ”Det vi behöver nu är rebeller”, sa Heilmann, och uppmanade sin publik att agera, att göra motstånd, att ifrågasätta, att utbilda barnen, att premiera empati och göra gott. Kort sagt - att bygga en bättre värld: ”This is not a time to be silent”

En som absolut inte kan hålla tyst är Erica Joy Baker, Build and Release Engineer på Slack Technologies. Hon hade egentligen förberett en helt annan föreläsning, men som svart, amerikansk kvinna kände hon sig efter Trumps seger i USA-valet orolig för var i världen hon ska kunna känna sig säker framöver: ”I worry about the future of humanity” sa hon, och bestämde sig därför för att istället prata om hur vi ska rädda världen. Hur vi ska göra motstånd mot hat, hot och intolerans. Hennes konkreta tips var: prata med din granne – både online och offline – och ”Behandla varandra som människor”, med respekt och lyssnande, för ”även den som hatar dig är värd att älskas” menade Baker. Hon fick spontana, stående ovationer.

Integritet och säkerhetsfrågor var återkommande teman på Internetdagarna och om detta pratade inte minst Edward Snowden - via internet - för en både entusiastisk och starstruck publik. Snowdens budskap var tydligt: ”Fix the problem. Together we really can”.

Även Mikko Hyppönen, datasäkerhetsexpert och forskningschef på datasäkerhetsföretaget F-Secure, föreläste mycket inspirerande på samma ämne och gav handfasta råd om egentligen självklara saker som lösenordshantering och hur du själv kollar om du drabbats av något stort lösenordshack.

Darius Kazemi är en amerikansk konstnär och botmakare, som bland annat blivit känd för att ha byggt botten Random Shopper, som programmerades att köpa slumpmässigt utvalt skräp på internet. Han ligger även bakom de lika underbart knasiga projekten @TwoHeadlines och @SortingBot. Men han lyckades vinkla sin föreläsning på att kreativitet kan användas till mycket mer än att bygga humoristiska bottar. Och han pratade om hur viktigt det är att hitta rätt människor att samarbeta med och skapa bra saker ihop med och han tycker att man ska ställa sig frågan: Vilken sorts värld vill jag leva i? Och arbeta för den.

Juliana Rotich från Kenya är datavetare och VD för Ushahidi, ett mjukvaruprojekt som använder crowdsourcing för krisrapportering, och hon hör just till dem som verkligen använder internet för att göra goda saker. Hon pratade om ”The Internet of possibilities” och vikten av att bygga in värde i tekniken och vikten av mångfald.

Robotexperten Daniela Rus är professor och chef för MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory och även hon visade exempel på bra saker att göra med ny teknik, som hur man kan få en robot att baka brownies eller utföra kirurgi inuti kroppen, om man stoppar en origamirobot inuti ett piller som sväljs.

Här finns fler sändningar från Internetdagarna, däribland spåret som handlade om rapporten Svenskarna och internet 2016, med diskussioner om årets användarstatistik