Tryckfrihet i 250 år – därför är det så viktigt

Den 2 december fyller den svenska tryckfriheten 250 år. Det är en alldeles speciell födelsedag.

Sverige var först i hela världen med att i lag slå vakt om varje medborgares rätt att trycka sina åsikter i böcker och tidningar och sprida dem utan förhandskontroll. Vi har all anledning att vara stolta och vårda arvet från dem som tidigt insåg vikten av att i lag reglera den här friheten.

Tryckfriheten är så avgörande att den skyddas i den svenska grundlagen. Det finns goda skäl för det. Demokratin vilar i hög utsträckning på det faktum att ett fritt meningsutbyte kan äga rum i en offentlighet och att vem som vill kan trycka och distribuera nyheter, tankar och åsikter.

Ett annat avgörande element i demokratin är offentlighetsprincipen. I november 2015 genomförde SLA, Mariestads-Tidningen och P4 Skaraborg ett unikt samarbete där vi under en vecka satte fokus på offentlighetsprincipen. Vi gjorde en undersökning bland offentliganställda i Skaraborg, en undersökning som med eftertryck visade på brister i kunskap om denna avgörande princip. Resultatet visade en rädsla för repressalier för att offentligt lufta sitt missnöje. Siffrorna var bitvis alarmerande och den bild som växte fram pekade på behovet av att kontinuerligt belysa frågorna i en offentlighet.

Men hur är inställningen bland de skaraborgska politikerna? Vad tänker de om frågor som är av avgörande art för tryck- och yttrandefrihet? Vill de se begränsningar?

I ett nytt samarbete kommer Mariestads-Tidningen, Nya Lidköpings-Tidningen, SLA och P4 Skaraborg den närmaste veckan granska hur skaraborgska politiker på lokal, regional och nationell nivå ställer sig till frågor som på olika sätt är förknippade med tryck- och yttrandefrihet idag. Tillsammans har vi gjort en ny undersökning, ur den hämtar varje medieföretag material som sedan bearbetas självständigt på varje redaktion.

Bland annat anser en majoritet av de politiker som svarat på enkäten att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål borde höjas kraftigt. Är det en utveckling som gynnar tryck- och yttrandefrihet?  Vad innebär det att mer än var tredje som svarat anser att det inte ska vara tillåtet att publicera bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper? Vilka konsekvenser skulle det få för den konstnärliga friheten?

Vi gör den här satsningen för att demokratin ständigt behöver underhållas, vi gör den för att lyfta frågan om tryckfrihet bortom hyllningstalen, vi gör den för att öka kunskapen och vidga diskussionen. Det är vårt sätt att hylla och uppmärksamma veckans viktigaste födelsedag.

Gabriel Byström ansvarig utgivare P4 Skaraborg,
Karin Eriksson ansvarig utgivare Mariestads-Tidningen,
Peter Henriksson ansvarig utgivare Skaraborgs Allehanda,
Anders Hörling ansvarig utgivare Nya Lidköpings-Tidningen.