Håll Sverige rent samlar skrotbilar

För andra gången på några år kör stiftelsen Håll Sverige rent en skrotbilskampanj över hela landet. Både vid den förra kampanjen och den nu pågående ligger länet bland topplänen när det gäller antalet insamlade skrotbilar.

Under den förra kampanjen som pågick mellan 2001 och 2003 samlades det in drygt 5 000 skrotbilar i länet, den femte högsta insamlingssiffran i landet.

Den nu pågående kampanjen, som började i maj förra året och avslutas nästa år, har nu hunnit halvvägs har drygt 2 200 bilar samlats in. Det gör att Norrbotten återigen bland länen där flest bilar samlats in.

- Jag vet inte vad det beror på att vi har så mycket skrotbilar, men långa avstånd till bilskrotar och höga kostnader för att bli av med bilen kan vara en del av förklaringen, säger Anders Borg som är ansvarig för insamlingen i Norrbotten.

Eftersom skrotbilarna innehåller mängder av olja, bly, kvicksilver och andra miljögifter så gör man naturen en stor tjänst genom att ta han om bilarna.
Anders Borg tror att man kommer att komma upp i 5000 bilar i Norrbotten även vid den här kampanjen.