Datachip som kan bli räddning

Ett litet datachip med viktig personlig information som kan sitta i ditt kreditkort eller i ett smycke kommer ut på marknaden i höst.

Chipet innehåller en kod som ger akutvårdpersonal tillgång till en databas där viktig medicinsk information finns som underlättar snabb och riktig behandling vid tex. en olycka.

En av dem som varit med och utvecklat datachipet är Torbjörn Arvidsson från Mullsjö.

First Aid Profile heter det här lilla chipet och det kan placeras i ett kreditkortet eller i ett smycke.
I det här chipet finns en sextonssiffrig kod som ger vårdpersonal tillgång till en databas där information lagras som kan underlätta identifikation och fakta om sjukdomar och mediciner. Detta för att vid ett olyckstillfälle snabbt kunna ge rätt vård då den första timmen vid en olycka ofta är avgörande. Chipet har tagits fram i sammarbete med ett antal sjukhus