3000 flygplanstoaletter till lyor i Stockholm

0:16 min

Vakuumtoaletter finns på tåg och flyg. Nu drar arbetet igång med att installera 3000 sådana toaletter i lägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Avföringen och urinen från vakuumtoaletterna ska samlas upp i separata tankar. Avloppsvattnet från bad, disk och tvätt ska som vanligt gå till reningsverket.

Det innebär att det mesta av de kemikalier som används inom hushållet – rengöringsmedel, färgrester, kosmetika som kanske hälls ut i diskhon – i det här systemet inte blandas med den näringsrika urinen och avföringen.

Innehållet från vakuumtoaletterna ska återföras till jordbruket som gödsel.

Eftersom den här människogödseln inte blandas med andra föroreningar i avloppssystemet blir den renare än det avloppsslam som i dag återförs till jordbruksmark. Och dagens slamgödsling är omdiskuterad eftersom slammet just är en blandning av avföring och bland annat hushållskemikalier.

I bland annat Holland och Tyskland finns föregångare och utbyggnad är på gång i Helsingborg, enligt Ida Sylwan på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tidigare försök med miljövänliga, alternativa, toaletter har stupat på att toalettbesökarna inte gillar nymodigheterna. Ida Sylwan som arbetar med projektet säger att det är viktigt att få lägenhetsinnehavarna att acceptera de nya toaletterna.

– Att man har en förståelse att man får mer resurseffektiva system måste kanske finnas med för att man som användare ska tycka att detta är ett positivt system även om det är lite annorlunda än det man är van vid, säger Ida Sylwan på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.