"En film om hopp". Kulturnytt träffar Mannen från Snåsa-regissören Margreth Olin

4:27 min

När filmen Mannen från Snåsa om helbrägdagöraren Joralf Gjerstad hade premiär i Norge så drog den stor publik. I dag har filmen sverigepremiär på Folkets bio. Kulturnytt har träffat regissör Margreth Olin.

P1 Kultur: Nina Asarnoj om "Mannen från Snåsa" - ljud under artikeln

Mannen från Snåsa handlar om den i Norge välkände helbrägdagöraren Joralf Gjerstad som under sitt långa liv haft besök av 50 000 personer som sökt hans hjälp.

- Mannen från Snåsa är en film om hopp och betydelsen av hopp i människans liv. Det var det jag ville undersöka när jag frågade Joralf Gjerstad om han ville ge mig den unika tillgången till det han gör, något som han inte gett någon annan. Det har skrivits väldigt mycket om Joralf och det är många som har åsikter om vad han gör, men ingen har egentligen fått tillåtelse att se vad det är som händer i mötet mellan Joralf och de som besöker honom, säger Margreth Olin.

Jag träffar henne på Umeå europeiska filmfestival där filmen just visats. Filmen Mannen från Snåsa hade norsk premiär i januari i år och enligt Margreth Olin har 170 000 personer sett filmen. Inte illa för en dokumentärfilm. En av förklaringarna är säkert att Joralf Gjerstad är välkänd och omdiskuterad i Norge.

När 90-årige Joralf tar emot hjälpsökande vet han inget om dem, men pratar vänligt och lägger sina varma händer på deras onda kroppar. Det är inte alltid han kan göra något för dem, men många menar att de blivit hjälpta.

– Joralf har aldrig tänkt att det han gör är i stället för läkarhjälp. Kommer du till Joralf och är allvarligt sjuk skickar han dig alltid till läkare. Man kan se honom som ett komplement till läkarvetenskapen. Han har också samarbetat med läkare, säger Olin.

– Han har en begåvning som gör att det uppstår något i mötet med andra människor som gör att de förmår ta tag i sin egen livssituation.