Facklig kritik mot stängning av Röhsska museet

1:29 min

Tidigare i veckan beslutade Kulturnämnden i Göteborg att Röhsska museet ska stängas tillfälligt. Fackförbundet Vision är kritiska och uppmanar i en skrivelse politikerna att dra tillbaka beslutet.

Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova har förklarat beslutet med att Röhsska museet, som länge har tampats med arbetsmiljöproblem, behöver ges en ny chans att arbeta med utveckling av både verksamheten och den psykosociala miljön.

Men Love Jönsson, intendent på museet och fackligt förtroendevald för Vision, ifrågasätter tillvägagångssättet.

– Det var ett chockartat besked, vi hade ingen aning om att det här var på gång så det har vållat väldigt stor oro och rädsla bland många medarbetare, säger han.

Love Jönsson och Vision delar Kulturnämndens bild av arbetsmiljöproblem på Röhsska museet, men menar att problemen bottnar i underfinansiering och tidigare rekrytering av icke kompetenta chefer och att en stängning inte kommer att lösa dessa.

– Man kan inte komma åt långvariga problem genom akuta åtgärder utan det krävs en väldigt varsam och noggrann process för att komma fram till en samsyn kring vilka åtgärder som behövs. Om den här stängningen verkligen genomförs så kommer det att få enorma konsekvenser för museets programverksamhet, vi har en programverksamhet för 2017 som är lagd, och det skulle också i sig förvärra arbetsmiljön för oss som jobbar här.

Ett av de andra fackförbunden på Röhsska är DiK. Till skillnad från Vision har de inte tagit ställning för eller emot den aviserade stängningen. Det säger förhandlingschefen Magnus Berg.

– Vi är ju medvetna om historiken och de här problemen som har funnits på Röhsska och reaktionen på själva beslutet var att det är en väldigt ovanlig åtgärd, men innan vi kan kommentera fullt ut vill vi veta mer om hur nämnden har resonerat, vi utgår ifrån att de har ett underlag för sitt beslut.

Enligt Kulturnämnden kommer inga anställda att sägas upp i samband med stängningen, och man kommer att annonsera ut jobbet som museichef som planerat. Än så länge är det inte bestämt när eller hur länge stängningen kommer att genomföras, men beslut ska fattas i nästa vecka.