Koldioxidutsläppen har minskat med 99 procent på tjugo år

1:35 min

Skutskärs bruk är världsledande när det gäller att minska utsläppen av fossilt koldioxid från sina fabriker.

På 20 år har utsläppen från Skutskärs bruk och närliggande BillerudKorsnäs i Gävle, minskat med hela 99 procent.

– Sedan 1995 har vi effektiviserat våra processer hela tiden. Vi har slutat använda fossil olja. Vi har minskat utsläppen från runt 80-90 000 ton per år av fossilt CO2 ner till något enstaka ton i å, berättar produktionschefen Henrik Holm vid Skutskärs bruk.

I slutet av förra veckan avslutades ju klimatmötet i Marrakesh där politiker från hela världen har försökt göra verklighet av löftena från miljökonferensen i Paris förra året. Att få ner utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen har varit en nyckelfråga.

Att det inte är omöjligt är skogsindustrin ett exempel på. De senaste 20 åren har skogsindustrins utsläpp av fossilt koldioxid minskat med 75 procent i Sverige, och i vårt område är minskningen alltså än större.

I Skutskär byggde man om sodapannorna så man helt kunde sluta elda med fossil olja förra året.

– Vi har ersatt vanlig eldningsolja med beckolja som egentligen också kommer från vedråvara. Det som återstår är att byta ut ett skumdämningsmedel som vi fortfarande använder. Det är en mycket liten del av de kemikalier vi använder men vi har fortfarande en som vi har kvar att byta ut, säger Henrik Holm.

Men trots att Skutskärs Bruk nu kan skryta med att man nästan nått noll när det gäller utsläppen av koldioxid från produktionen, återstår ett stort problem:

– Det som återstår sen är transportfrågorna. Där finns det mycket att göra.