Vårt adventsfirande – en relativt ny tradition

2:41 min

Men varifrån traditionen kommer är det kanske inte alla som vet.

– Advent är kyrkans förberedelsetid inför julen, och är en av kyrkans två fasteperioder, berättar Marina Balado, präst i Eskilstuna församling, Ansgarkyrkan.

Men första söndagen i advent är inte bara början en nedräkning inför jul, utan det kan också beskrivas som kyrkans nyårsafton, då ett nytt kyrkoår inleds.

– Att Gud ska bli människa på jorden vet vi ju egentligen redan, men man kan behöva påminna sig om det varje år. Förbereda sig och städa ut det gamla och göra plats för det nya och fundera över: betyder det något särskilt för mig i år att det blir jul?

De svenska traditionerna kring julfirandet är inte så förfärligt gamla. I början på 1900-talet tog de form på de sätt som de har nu, men innan det har det sett lite olika ut genom historien.

Det finns förberedelser inför stora högtider och eidfesten som firas efter Ramadan är ju att jämföra med vår julfest. Då man ger barnen presenter, äter gott, klär upp sig fint och går till moskén och firar.

I huvudsak är det två stora grundfiranden som uppmärksammas inom kyrkan, påsk som är den äldsta och julen som vuxit fram.

– Påsk har man firat på ett kristet sätt sedan ungefär 100-talet, alltså i nästan 2000 år. Den har sitt ursprung i pesach, den judiska påskmåltiden, där man påminner sig om och synliggör uttåget ur Egypten, som är en befrielse. Julen firas på liknande sätt, då man påminner sig om Jesu födelse och läser texter i nya testamentet och de profetior som finns i gamla testamentet om att det ska komma en frälsare.

Finns det några likheter kring högtidsfiranden inom Islam?

– Det finns förberedelser inför stora högtider och eidfesten som firas efter Ramadan är ju att jämföra med vår julfest. Då man ger barnen presenter, äter gott, klär upp sig fint och går till moskén och firar.