Sexologen svarar

Fråga Camilla: Jag får ångest efter sex

3:49 min

En lyssnare skriver in och berättar att hen älskar sex och att ligga runt, men att hen samtidigt får mycket ångest efter sex. Vad ska hen göra? Camilla svarar!