Allt fler turkar söker asyl i EU

1:39 min

Samtidigt som ordkriget mellan Turkiet och EU trappas upp söker allt fler turkiska medborgare asyl i EU.

– Preliminärt så tror vi att det beror på den osäkra situationen i Turket efter det misslyckade kuppförsöket i mitten av juli i år, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

Fram till den 1 november hade det kommit 531 asylsökande från Turkiet – dubbelt så många som under hela förra året. Och efter det misslyckade kuppförsöket i somras har Migrationsverket valt att tills vidare lägga alla asylutredningar med koppling till kuppförsöket på is eftersom läget är så osäkert.

Det finns ännu ingen tillförlitlig statisk för hela EU. Den senaste siffran gäller fram till och med augusti: då hade närmare 6 000 turkiska medborgare sökt asyl, vilket är en fördubbling jämfört med samma period i fjol.

Allra flest har det kommit till Tyskland: över 4 000 fram till och med oktober. De allra flesta är kurder. Den turkiska regeringen har anklagat Tyskland för att vara en fristad för den kurdiska separatistorganisationen PKK, som är terrorstämplad både av Turkiet och EU.

Men även ett antal turkiska officerare stationerade vid försvarsalliansen Natos anläggningar i Tyskland har hoppat av och sökt asyl. Det kan röra sig om så många som 60 personer enligt tyska tidningar, och det här riskerar att ytterligare försämra den redan spända relationen mellan Tyskland och Turkiet.

EU-kommissionen föreslog förra året att Turkiet förs upp på en gemensam EU-lista över så kallade säkra ursprungsländer. Förslaget stötte genast på patrull, både bland EU:s regeringar och i Europaparlamentet.

Då, när förslaget lades fram, var det runt tio procent av dem som sökte asyl som fick stanna. I år kan det bli betydligt fler, och det är därför knappast troligt att EU-förlaget om att klassa Turkiet som säkert går igenom.

På Migrationsverket ska man inom kort komma med nya riktlinjer när det gäller Turkiet.

– Nu handlar det närmast om att titta på uttalanden från Turkiet kring att införa dödsstraffet: om det realiseras när det gäller lagstiftning - och att titta på om de eventuella straff som de, som återvänder till Turkiet, får kan anses vara oproportionerliga. Det är sådana saker som vi nu tittar på, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef.