Skolinspektionen kräver bättre hjälp till elev

En elev i Sala hade svårt med matte. När problemen förvärrades, bad föräldrarna om hjälp. Skolan erbjöd då eleven miniräknare och multiplikationsbricka.

Grundskoleeleven fick till en början individuell hjälp. Det var efter att föräldrarna begärt mer stöd som skolan erbjöd eleven miniräknare och multiplikations-bricka.

Skolinspektionen anser åtgärderna otillräckliga och kallar åtgärderna för "mycket sparsamma".

Skolinspektionen kräver att skolan skyndsamt utreder elevens behov ordentligt.