Historik

Helgsmål - en markering av arbetsveckans slut. En stunds stillhet inför helgen, en avstämning av veckan som gått.

När klockorna ringde på lördagsaftonen signalerade de att arbetsveckan var slut och helgen stundade. En arbetsvecka som formades av Bibelns ord att människan ska arbeta sex dagar och vila den sjunde dagen - söndagen.

I forna tider hade helgsmål en särskild betydelse genom att den markerade sabbatens inträde. Sabbaten skulle hållas i helgd och det var strängt förbjudet att ägna sig åt söndagsarbete.

Det inpräntades med hjälp av katekesen och återfanns även i lagen. Om någon överträdde bestämmelserna genom att utföra arbete utgick böter. Många arbetade ändå inomhus där det inte syntes.

Även många fattiga arbetade under helgen, eftersom de resten av veckan arbetade åt andra.

I dagens moderna samhälle har vi övergivit sex dagars arbetsvecka och samhället har även blivit mer sekulariserat. Trots allt lever helgsmål kvar.