Kritiserat pipljud i Tensta avstängt under helgen

2:30 min

Under helgen har det störande pipljudet i Tensta centrum varit helt avstängt. Ljudet installerades för att skrämma bort droghandeln men har fått kritik från allmänheten och ska nu justeras.

 – Vi kommer testa vidare men vi ska göra det på rätt nivå naturligtvis. Så att det bara låter i vårt garage och inte fortplantar sig ut på allmän plats, säger Mats Carinder, chef för Tensta centrum. 

Ljudet är fastighetsägarens senaste försök att skrämma bort de, ofta ungdomar, som idag köper och säljer droger i Tensta centrum. Det installerade systemet skickar ut ett högfrekvent, surrande pip i centrumets garage. Tanken är att frekvensen på ljudet bara ska höras av just personer under 25 år.

Men åtgärden har rört upp känslor bland boende i området och sedan i fredags är systemet avstängt i väntan på att frekvensen på ljudet ska justeras. P4 Stockholm har tidigare kunnat berätta att ungdomar på väg till skolan upplevt hjärtklappning och tinnitus. Och att även äldre har reagerat på ljudet.

Att sätta upp olika typer av ljudlarm för att skrämma bort ovälkomna besökare är inget nytt. I England har den här typen av system tidigare väckt protester. Bland annat från motsvarande barnombudsmannen som menade att det diskriminerade barn och unga, eftersom det ofta är inställt så att det uppfattas av just den åldersgruppen. 

I Sverige har pipet använts på förskolegårdar för att skrämma bort ungdomar därifrån. Bland annat har det testats på två förskolor i grannstadsdelen Rinkeby för att minska skadegörelse. Men där är ljudet inställt så att det enbart går igång på kvällar och nätter – om någon befinner sig på gården då. Enligt stadsdelsförvaltningen har det systemet inte rönt några protester. 

Men nu ska alltså det pipande ljudet i Tensta centrum justeras och testas igen. 

– Det går att ställa in i olika frekvenser och vi vet att de som vistas där är under trettio år, de flesta av dem under tjugofem år, säger Mats Carinder.

Kan du förstå de som är kritiska mot att det här drabbar alla unga oavsett vad de gör där?

– Absolut. Men tanken är att det här ska vara något positivt för medborgarna och att vi ska stävja de tråkigheter som pågår uppe i centrum.

Vi kommer försöka få systemet att fungera och fungerar det inte så ska vi inte ha det.