Malmö

Hermodsdalsskolan - från kaosskola till förebild

4:22 min

För tio år sedan lades högstadiet på Hermodsdalsskolan ner efter hot, anlagd brand och allvarliga brister. Idag, när hela skolan varit öppen i fem år, är läget ett helt annat.

Nu finns ett aktivt arbete för att trygga miljön för alla elever.

När högstadiet på Hermodsdalsskolan stängdes var det ett kontroversiellt beslut som fick stor medial uppmärksamhet i hela Sverige. Efter fem år i dvala öppnade den nyrenoverade skolan och fick då en nystart där man lade grunden för det arbete som skulle skapa en trygg miljö för både elever och lärare.

Kuratorn Amir Al-Istarabadi, som jobbat på flera andra Malmöskolor, säger att han är glad att han hamnade just här.

– Jag känner en jättestor stolthet här på Hermodsdalsskolan. Här finns en energi som är jättebra. Dynamiken är fantastisk. Skulle det uppstå konflikter så finns det en tendens att ta tag i det väldigt snabbt.

Givetvis förekommer det även kränkningar på den här skolan, men under förra året kunde man ändå konstatera att de minskat. Bakom det ligger ett målinriktat värdegrundsarbete som utvecklas för varje år.

Man har bland annat gjort trygghetsvandringar, startat kill- och tjejgrupper och involverat en organisation som erbjuder olika aktiviteter. Och en kamratstödjarverksamhet har startat för att förebygga mobbning och kränkningar.

Jag har sett många filmer om att elever blir mobbade och kränkta och det är dåligt för alla är lika mycket värda.

–  Varför ska en vara duktig och en annan inte vara duktig på grund av mobbingen? Så jag ville stoppa det, säger 14-åriga Hasanain Al-humairi som är en av kamratstödjarna.

Både Hasanain och hans kompis Wahid Hassani säger att de ser skolan som sitt andra hem och eleverna och personalen som sin familj. I deras roll som kamratstödjare har de fått i uppdrag att vara extra uppmärksamma på mobbningsituationer som kan uppstå under raster och lektioner. De går även in och försöker avbryta konflikter om det går.

Wahid, som gått på skolan sen förskoleklass, säger att det märks att ledningen och lärarna jobbar gemensamt för att skolan ska kännas trygg för eleverna.

– Skolan har verkligen satsat på att ha elever som trivs i skolan och att alla ska stå upp för varandra. Det är rektorerna och lärarna som har fått fram att vi måste skapa en bättre relation med elever så att vi kan få elever att starta relationer med varandra.

Kurator Amir säger att det viktigaste i arbetet för en trygg skola är att det finns vuxna ute bland eleverna och att man måste våga ta konflikter även om det är jobbigt.

Det kan finnas elever med attitydsproblem som är kaxiga och skrikiga och hotfulla. Men det finns en anledning bakom det och det finns alltid en mjuk sida hos oss alla.

– Och är man villig att hitta den punkten så har du fångat upp den eleven. Har du fångat upp en elev så kan du fånga upp alla elever. Och sen är det viktigt att lyssna på vad det är som gör att eleverna känner sig otrygga och kränkta och möta dem där.