Miljözoner kan stoppa all biltrafik i Gamla stan

1:23 min

För att minska utsläppen i Stockholm föreslår Transportstyrelsen att det införs miljözoner för personbilar.

Att införa miljözoner för bilar är ett sätt att få ned utsläppen. I dag finns bara begränsningar för den tunga trafiken.

Vi kommer inte att nå målen.

Men åtgärden med miljözoner skulle ändå inte räcka. Det är främst målen för kvävedioxid blir svåra att nå. Kvävedioxid är en giftig gas som bildas vid förbränning.

Stockholm ser ut att missa de mål som införs år 2020.

– Vi kommer inte att uppnå målen genom att enbart lägga fram det här förslaget med miljözons-bestämmelser, säger Kristoffer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

För att minska utsläppen föreslås två nya miljözoner i Stockholm, och för att få köra i den inre zonen – som skulle kunna omfatta Gamla stan – krävs i stort sett helt utsläppsfria bilar. För lätta fordon under 3,5 ton krävs el- eller vätgasdrift.

– Det är bara ett fåtal bilar som klarar de kraven i dag. Så det är oerhört tuffa krav, säger Kristoffer Elo på Transportstyrelsen. 

Vi måste trycka tillbaka dieselbilarna.

Från politikernas håll vill man minska halterna av kväveoxid genom att minska antalet dieselbilar.

– Vad man ser i alla de här rapporterna är ju att det är dieselbilarna som är de stora bovarna, och även om man inför miljözoner släpper de ut otroligt massa kvävedioxid, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

– Vi måste trycka tillbaka dieselbilarna och det tycker jag stockholmarna bör tänka på när de skaffar bil.

Utredningen om miljözoner omfattar även fler städer än Stockholm.

Miljöproblemen i Stockholm kommer vara en av punkterna P4 Stockholm diskuterar med Stockholms stads politiker under en offentlig debatt på torsdag nästa vecka, den 8 december. Debatten äger rum på fritidsgården Andra Hemmet i Skärholmen och är öppen för alla.