Ryssarna vill få bättre relation med väst

1:13 min

En majoritet av ryssarna vill förbättra relationen med väst. Det visar en ny opinionsundersökning från respekterade Levada centret och det är en omsvängning i attityden mot tidigare.

För ett år sedan ville bara hälften av ryssarna förbättra politiska, ekonomiska och kulturella relationer med väst. I år är det 72 procent, visar en ny opinonsundersökning från det oberoende Levadainstitutet i Moskva.

Faktum är att det är den högsta noteringen sedan 2001, då 70 procent ville förbättra västförbindelserna.

Sedan Ukrainakonflikten har väst närmast blivit ett skällsord i statlig propaganda och i Kremltrogna medier. Krims annektering besvarades med västliga sanktioner och sedan ryska motsanktioner. Djupfryst diplomati och isolering av ryska makthavare på den internationella arenan. Med Syrien som vapen har Ryssland sökt nya vägar för att komma in igen, men inte nått ända fram.

Enligt Levada anser lite mer än hälften av ryssarna att Östeuropa inte behöver frukta Ryssland, samtidigt som 57 procent hävdar att Ryssland har skäl att frukta NATO.

Undersökningen genomfördes tredje veckan i november bland 1600 slumpvis utvalda från 28 ryska regioner.