Kritiskt för biodrivmedel från jordbruksgrödor

Framtiden ser mörk ut för biodrivmedel från jordbruksgrödor inom EU. I alla fall om det förslag som EU-kommissionen ska presentera idag går igenom.

I det preliminära utkastet från EU-kommissionen framgår att grödbaserade drivmedel ska fasas ut.

Ett av de företag som då påverkas är Lantmännens etanolfabrik i Norrköping. 

– Ja, vi är väldigt bekymrade. Jag tror att man missar möjligheten som finns i de här bioraffinaderierna att skapa en mängd hållbara alternativ i en mängd olika industrier, där drivmedel är en av dem, säger Carl von Schantz som är tillfällig vd för företaget Agroetanol och chef för energidivisionen inom Lantmännen. 

– Genom att sänka ambitionsnivån på transportsidan när det gäller grödbaserade drivmedel  kommer man skapa en transportsektor som är ännu mer beroende av fossila bränslen. Vi ser väldigt negativt på det, fortsätter han. 

EU-kommissionen vill ändra i de regler som finns för att producera biodrivmedel och vill se en nedtrappning av bränslen tillverkade från jordbruksgrödor.

Det slutgiltiga förslaget presenteras i dag tillsammans med en rad andra förändringar inom EU:s energipolitik. Än så länge är det oklart exakt hur förslaget kring biobränslen kommer att se ut.

Ett av argumenten för att dra ner på grödbaserade bränslen grundar sig  i en oro för att en ökad efterfrågan skulle kunna innebära att skog skövlas för att ge plats åt grödor för biodrivmedel.

Skräckexemplet är regnskog i Asien, där träd huggs ner till förmån för palmodlingar som används för att tillverka biodiesel, menar Gunnar Lind på Greenpeace som stödjer EU-kommissionens linje.

– Så det finns en baksida med biodrivmedel, vi tror inte på det som en strategi för framtiden. Transportsektorn måste ställas om på ett helt annat sätt. Det handlar om effektivare och färre transporter. De transporter som finns kvar måste elektrifieras, säger han. 

Men Carl von Schantz på Lantmännen tycker att det är fel att jämföra de sämsta och mest ohållbara metoderna för att få fram biobränslen.

Sverige har mycket odlingsmark som inte används, menar han. Den etanol de tar fram är bara en av produkterna som tillverkas från i huvudsak spannmål. Det blir också djurfoder som ersätter soja, råvara för biogasproduktion, kolsyra till dryckesindustrin och numera även en liten del livsmedel.

En total utfasning av grödbaserade biodrivmedel skulle slå undan benen.

– Vi skulle verkligen i grunden hotas som företag med en snabb omställning. Över tid tror jag att vi kan hitta andra möjligheter för stärkelsen än att göra drivmedel, men jag tror att det vore synd. Vill vi ha en hållbar transportsektor så behöver vi biodrivmedel i mixen tillsammans med el och andra saker, säger Carl von Schantz.