Militären har tagit över eftersläckningen

Eftersläckningsarbetet efter skogsbranden vid Oxsjön söder om Göteborg kommer att fortsätta hela helgen och från och med klockan tre idag är det militären som har tagit över ansvaret för eftersläckningen.

Räddningstjänsten har dragit ner på antalet tjänster efter att man blivit tvungen att spara 24 miljoner kronor. Bemanningen har minskat på i stort sett alla brandstationer.

Per Nyqvist, insatschef, säger att man har tillräckligt med folk för att klara av ett sånt här stort tillbud. Det går alltid att kalla in folk från andra stationer. Men om det skulle inträffa ytterligare en stor brand blir det svårt att få ihop tillräckligt med folk för att klara av det.

Brandrisken är mycket stor just nu och med alla människor som finns i göteborgsområdet, bland annat med Gothia Cup nästa vecka, måste man upprätthålla bemanningen centralt.