Just nu
  • Janne Andersson håller presskonferens med anledning av tv-bråket

Afghanistan röstar nej till återtagande

2:38 min

Afghanistan kan komma att stoppa återsändandet av afghanska medborgare som har utvisats från Sverige till Afghanistan.

Landets parlament har röstat ner ett avtal som var tänkt att möjliggöra att afghanska medborgare som utvisats från Sverige ska återsändas till Afghanistan.

Migrationsminister Morgan Johansson säger till P4 Göteborg att det är för tidigt att säga vilka konsekvenser ett uteblivet avtal kan få.

– Vi söker samband med den afghanska regeringen nu för att reda ut den frågan. Men även om vi inte skulle kunna tillämpa vårt bilaterala avtal kan vi ändå tillämpa den överenskommelse som finns mellan EU och Afghanistan. Den överenskommelsen ger oss samma möjligheter att genomföra återvändanden som det bilaterala avtalet skulle ge oss, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Så det har egentligen ingen betydelse då?

– Inte som jag bedömer det just nu eftersom det europeiska avtalet står fast. Det är en del av internationell rätt att man tar ansvar för sina medborgare och det gäller Afghanistan också.