Ny fond skulle underlätta EU försvarssamarbete

4:03 min

EU kommissionen vill skapa en fond för att underlätta gemensam satsning på försvaret, samt gör det möjligt för EU-länder att spara pengar genom att tillsammans köpa försvarsmateriel som helikoptrar, örlogsfartyg, och drönare.

Som en del av EU:s säkerhetsstrategi vill kommissionen ha en försvarsfond på motsvarande nästan 50 miljarder kronor.

Det handlar inte om att skapa en EU-armé, utan att skapa en struktur som underlättar för medlemsstaternas samarbete, säger kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen.

Han tillbakavisar misstankar om att det nya försvarssamarbetet inom EU har orsakats av oro för Donald Trump som amerikanska president.

Detta har inte att göra med USA-valet, vi måsta vara tydlig, säger Jyrki Katainen, som påpekar att försvarssamarbetet har pågått i några år.

I september sa kommissionens ordförande Jean Claude Juncker att EU måste bli bättre på försvar och säkerhet, och lovade att EU skulle ge en kraftig lyft till forskning och innovation inom försvarsområdet.

Trots att EU-ländernas samlade försvarsbudget är näst högst i världen, anser kommissionen att pengar inte används på ett effektivt sätt. Till exempel, inom EU används 19 olika pansarfordon, jämfört med ett enda i USA. Och utrustningen som EU-länderna använder kan inte opererats tillsammans.

Just nu är 80 procent av försvarsmateriel inom EU upphandlade på egen hand, säger kommissionen.

Utrikesrepresentanten för EU, Federica Mogherini, som nyligen träffade Margot Wallström i Stockholm, säger i dag att en stark och stabil försvarsproduktion gör grunden till EU:s säkerhet.

Kommissionen att budgetreglerna ska ändras, för att kunna låta EU:s budget och investeringsbanken EIB spendera deras pengar inom försvarsområdet.

Jyrki Katainen säger att EU-länder kan spara mellan 200 och 1 000 miljarder kronor genom att göra mer gemensamma försvarsupphandlingar.

Om pengar från det befintligt EU forskningsbudget skulle används för försvarsprojektet, talas det om över 800 miljoner kronor mellan 2017 och 2019, och över 30 miljarder mellan 2021 och 2017.

Men forskningen och materialet som skapades med hjälp av EU-kooperation kommer tillhör ändå medlemsländerna, inte EU i sig.

Alla länder som bidrar till den europeiska försvarsfonden kommer att kunna få avdrag från deras EU-budget mål. Det skulle betyda att länder kunde ha större underskott utan att bli straffade av EU:s finansiella regelverk.

Jyrki Katainen, som har ansvar inom kommissionen för ekonomiska och monetära frågor, vill att den nya fonden även ska kunna sälja försvarsobligationer.

Kommissionens förslag måste godkännas av medlemsländerna och av EU-parlamentet.

Förslaget kommer presenterades till EU:s ministerråd om några veckor. Kommissionär Elżbieta Bieńkowska, med ansvar för den inre marknaden och industrin, säger att de flesta medlemsländer vill ha mer Europa, och tror att förslaget kommer accepterats.