Alla kommuner ska ta emot nyanlända

1:45 min

Kommunerna får längre tid på sig att ta emot nyanlända. Åtgärden presenterades av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i dag. Samtidigt meddelas att regeringen är beredd att vidta sanktioner mot kommuner som inte följer bosättningslagen.

I dag presenterade regeringen nya åtgärder för att underlätta kommunernas flyktingmottagande. Många kommuner har svårt att klara sina nuvarande kvoter och få fram bostäder till nyanlända. Förslagen presenteras vid en pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och innebär att kommunerna nu får längre tid på sig att ta emot nyanlända.

Regeringen ger också besked om att alla kommuner måste följa bosättningslagen för att ta emot nyanlända. Mot kommuner som inte uppfyller kraven är regeringen villig att vidta sanktioner.

– Jag vill inte ha en situation där man kan köpa sig fri, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

I år ska 21 702 nyanlända anvisas till landets kommuner enligt den nya bosättningslagen. Den siffran är bara en del av de nyanlända som kommunerna tar emot. Många har redan ordnat bostad på egen hand. Problemet med att få fram bostäder gör dock att många kommuner har svårt att klara kvoterna.

Flera kommuner lider av bostadsbrist och har signalerat att de har svårt att uppfylla sina åtaganden. En sammanställning som Ekot gjorde förra veckan visar att var sjätte kommun misslyckas med att fylla ens hälften av kvoten.

Täby kommun och Ekerö utanför Stockholm meddelade nyligen att de stoppar mottagandet av nyanlända, men det kommer regeringen inte att acceptera meddelade ministern.

– De kommuner som protesterat är inte de som har sämst förutsättningar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Jag ger dem några månader att anpassa sig.

Om lagen inte följs väntar sanktioner.  Bosättningslagen ska gälla och tillämpas i alla kommuner utan undantag.

– Jag ska se till att lagen följs och efterföljs. Annars lämpar man över ansvaret på andra kommuner. Det kan vi inte acceptera, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer närmare 70 000 nyanlända med uppehållstillstånd att tas emot 2016.