Gävleborg ska bli jämställt

Gävleborg ska bli en förebild vad gäller jämställdheten. Det skriver landshövding Christer Eirefelt och länsstyrelsens Carina Löfgren i en debattartikel.

De hävdar bland annat att det är en prioriterad uppgift för länsstyrelsen att arbeta för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

Exakt vad som ska göras är dock luddigt. Carina Löfgren lyfter upp diskussioner och att öka folks medvetenhet kring de små problemen som viktiga punkter.

Vidare pekar Löfgren och Eirefelt på vikten av att inte bygga luftslott. Jämställdhetsarbetet ska bygga mer på vardagsinsatser än högtidliga deklarationer, skriver de i vad som nog skulle kunna ses som just en högtidlig deklaration.