P1-MORGON FREDAG DEN 2 DECEMBER

Assistansersättningens lagliga grund

11 min

Handikapprörelsen har manifestationer över hela landet på lördag för att värna om assistansersättningen. Det har blivit svårare för vissa funktionshindrade att få assistans efter att Försäkringskassan ändrat sin praxis efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Hör reportage av Karin Wettre. Hör också samtal med Therese Bäckman, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, om vad som gäller och varför frågan seglat högt upp på dagordningen.