Sverige får sin första professor i spelberoende

2:17 min

I dag saknas det vetenskapliga kunskaper om hur spel om pengar påverkar de över 100 000 svenskar som i dag räknas som spelberoende. Därför inrättas nu den första professuren i spelberoende i Sverige.

Anders Håkansson som är läkare vid beroendecentrum i Malmö är den som har fått tjänsten, som nu inrättas vid Lunds universitet. 

– Det är framför allt väldigt roligt att spelberoende via en professur hamnar på agendan, på samma sätt som alkohol och droger, och andra folkhälsoproblem gör. Jag tycker att det lyfter ämnet vetenskapligt och ger nya och bättre möjlighet att forska på det.

Det finns i dag uppskattningsvis omkring 130 000 personer som lider av ett osunt spelberoende. Av dem har cirka 30 000 ett utvecklat spelberoende som gör att de riskerar att spela för mer pengar än vad deras egna ekonomiska tillgångar tillåter, som exempelvis att spela kredit.

En av riskfaktorerna i dag är en ökad tillgänglighet av spel på internet, där utbudet av svenska och internationella spel ökat under senare år, säger Anders Håkansson.

– Det finns en exponering dygnet runt på spel på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och det är en utmaning att förebygga spel i en situation där exponeringen är så total.

Man vet i dag att exempelvis spel som ger snabba och höga vinstutdelningar är en riskfaktor för enskilda personer för att utveckla ett spelberoende.

Men Anders Håkansson vill nu forska mer kring exakt vilka komponenter i spel som ökar beroendet men se vilka individuella omständigheter som gjort att enskilda utvecklat ett beroende.

– Det är framför allt att förstå spelbeteende hos unga människor för att förstå vilka riskfaktorer hos individen och vilka komponenter i ett spel som kan innebära en ökad risk för att fastna och för att utveckla ett beroende av spelandet. Jag skulle vilja ha det som ett mål att vi kunde kartlägga de riskfaktorerna, säger nyutnämnda professorn Anders Håkansson.

Statliga Svenska Spel, delfinansierar den nya tjänsten tillsammans med Lunds Universitet. Lennart Käll, är vd för Svenska Spel är självkritisk över man inte gjort tillräckligt för att hindra utvecklingen av spelberoende.

– Vi kan göra mycket, mycket mer men vi behöver också få forskning, och vi behöver leda i bevis vilka åtgärder som har bäst effekt. Det tycker jag är den viktigaste delen kring att vi nu får Sveriges första professur inom beteendet spel.