Lund/Malmö

Ovanliga skoluppgiften - programmera en robot

3:57 min

Robotar kan snart vara en del av vår vardag. Och på Lunds tekniska högskola får ungdomar lära sig att programmera dem. "Det var ganska enkelt", säger gymnasieeleven Samir Danun.

Den lilla tvåarmade roboten fick order att bygga leksaksbitarna duplo, och uppdraget att styra den hamnade på Samir Danun.

Det var ganska enkelt. Jag hade aldrig tänkt att det kunnat vara så enkelt. Robotar känns som början på något stort.

Samir Danun går på Cybergymnasiet i Malmö, och är på plats på Lunds tekniska högskola för att lära sig mer om robotar och programmering. Han tycker att framtiden känns spännande.

– Robotar kan utföra människors arbete, och allt kommer bli enklare för oss.

Mer och mer komplicerat

Ändå är Samir Danun osäker på om han skulle vilja arbeta med att programmera robotar i framtiden.

– Det är inte min grej. Det hade varit kul, men det är nog för komplicerat. Jag tror det blir mer komplicerat med stora robotar med fler funktioner, och fler armar.

Anders Robertsson är professor i reglerteknik och en av de som hjälper till på Robotveckan. Han berättar om utvecklingen:

– Vi jobbar på att ge robotar mer känsel, så att de kan bli noggranna på samma sätt som människor är nogranna. Det gör att vi kan programmera på ett helt nytt sätt. I stället för att beskriva på millimetern var den ska gå så kan man helt enkelt ta tag i den och flytta den, och då känner den hur den blir flyttad, och kan följa med.

Utföra farliga uppgifter

Var tror du tekniken är om 10, 20, 30 år?

– Robotar kommer finnas på fler ställen i samhället. Vi ser redan nu att de hjälper till i vård och service. Det handlar inte om att de ska ersätta människor, men de kan vara ett bra komplement. Robotar kan utföra tunga lyft och farliga arbetsuppgifter.

Efter sex år med Robotveckan, märker du någon skillnad i intresset?

Intresset fanns redan då, men det märks att programmering blir allt vanligare i de lägre åldrarna. Det är jätteroligt!