Svenskt jordbruk skulle slås ut av långvarig kris

2:00 min

Svensk livsmedelsproduktion riskerar slås ut av en långvarig kris, till exempel vid en krigshändelse. Det visar ett pågående forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet.

En av de livsmedelsproducenter som skulle få problem vid en långvarig kris, om Sverige till exempel skärmades av från omvärlden, är mjölkbonden Thomas Bäck på Rånäs gård i Norrtälje kommun.

– Här är det 120 kor, eller 130 kanske det är.

Thomas Bäck visar mig runt i mjölkanläggningen där fodret rasslar fram genom ett rörsystem och mjölkningsrobotarna sköter sig själva. Tekniken underlättar arbetet en hel del, men gör också produktionen helt beroende av el.

– Stängs strömmen av så klarar vi att producera egen energi i en vecka innan bränslet till generatorerna tar slut.

Sen blir det inte mer mjölk härifrån?

– Nej inte till någon annan än mig själv iallafall.

Sedan tidigt 90-tal, efter kalla krigets slut, så har Sverige inte någon beredskapsplan för jordbruket. Detta gör att en långvarig kris, till exempel ett krig med stoppad import av insatsmedel som bränsle och handelsgödsel, i princip skulle slå ut stora delar av svensk livsmedelsproduktion. Det menar forskaren Camilla Eriksson vid Sveriges lantbruksuniversitet som i ett pågående projekt undersöker beredskapen på svenska gårdar.

– I dagsläget är den i stort sett obefintlig. Det finns ingen lagerföring eller

Men på grund av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge så slog regeringen förra våren fast att beredskapsarbetet inom det civila försvaret ska återupptas. Än så länge har det dock inte skjutits till några pengar, säger forskaren Camilla Eriksson.

– Det som har bestämts så här långt är att myndigheterna ska se över planeringen för det civila försvaret, men det återstår att se om det blir några satsningar på området rent finansieringsmässigt.

På Rånäs gård känner mjölkbonden Thomas Bäck olust inför den dåliga beredskaipen i landet.

– Det är fruktansvärt sårbart. Jag skulle vara orolig om jag bodde i en stad. Skämt åsido, det är ett allvarligt scenario som jag tycker att man har pratat alldeles för lite om under en lång lång tid.