Försvaret vill öva samarbete med Nato och USA på svensk mark

1:11 min

Försvarsbudgeten måste på sikt höjas för att klara framtidens mer komplexa krig med olika former av angrepp. Dessutom vore det bra om Sverige kunde förbereda och öva ett försvar av Sverige och Östersjön direkt tillsammans med Nato och USA. Det skriver försvarsmakten i en framtidsstudie.

– All militär verksamhet har en större förutsättning att lyckas och bli bra om man får tid att planera den och på så vis få bättre operativ effektiv effekt, säger konteramiral Jonas Haggren.

Enligt försvarsmakten är det fortfarande osannolikt att det skulle utbryta en konflikt kring Östersjön, men skulle det ske kommer Sverige oundvikligen dras in. Då vore det alltså lika bra om Sverige redan planerat och övat för hur samarbetet med Nato och USA på svensk mark ska gå till.

Enligt Försvarsmaktens långsiktiga perspektivstudie som delvis presenterades i dag är Rysslands inriktning allt mer osäker samtidigt som även USAs roll med Trump som president blir mindre förutsägbar.

Och på sikt mellan 2020 och 2035 ser Försvarsmakten en allt mer komplex hotbild. Skulle en kris inträffa skulle en kombination av allt farligare vapen som avlossas på långt håll kombineras med olika typer av cyberattacker mot viktiga svenska system, informationspåverkan och andra händelser som skulle påverka det svenska samhället negativt. Då krävs ett förändrat svensk försvar jämfört med idag.

Enligt Försvarsmaktens bedömning kommer Rysslands militära förmåga fortsätta öka medan Sveriges kommer minska efter 2020 om inte budgeten höjs. Enligt försvaret behövs en större förstärkning.

– Det betyder att det blir en ökad risktagning från vår sida om vi inte hanterar och fattar beslut som innebär en förmågeökning, säger Jonas Haggren.