Förvaltningsrätten: Fel att avsätta Anders Broman (HS)

0:43 min

När maktförhållandet i Sunne ändrades gjorde sig den nya majoriteten av med dåvarande ordförande i fullmäktige - Anders Broman, Hela Sunne. Nu konstaterar Förvaltningsrätten att detta stred mot lagen.

– Det var ju ganska väntat för vi visste ju att vi hade lagen på vår sida säger Anders Broman från partiet Hela Sunne efter att Förvaltningsrätten idag kommit med sin dom.

Kommunfullmäktige i Sunne kommun beslutade den 29 augusti att avsätta Hela Sunnes Anders Broman som ordförande för kommunfullmäktige på grund av ändrade politiska förutsättningar. Kommunen hade fått ett nytt styre i en borgerlig minoritet, samt S och SD.

Samma majoritet valde en ny ordförande till och med den 14 oktober 2018 - centerpartisten Karl-Johan Adolfsson.

Hela Sunnes Björn Gillberg överklagade beslutet och yrkade att förvaltningsrätten skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut. Som grund för sitt yrkande anförde han att kommunfullmäktige överskridit sina befogenheter, att besluten inte har tillkommit i laga ordning och att besluten strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten, som tidigare beslutat om inhibition av beslutet i väntan på dagens dom, konstaterar nu att kommunallagen inte innehåller någon bestämmelse som ger kommunfullmäktige möjlighet att återkalla ett uppdrag som ledamot i fullmäktiges presidium vid ändrad politisk
majoritet. Enligt rätten är detta möjligt endast då en ordförande i kommunfullmäktige avgår självmant.

Förvaltningsrätten konstaterar därför att fullmäktige i Sunne HAR överskridit sina befogenheter och upphäver därför beslutet att avsätta Anders Broman (HS).

Anders Broman säger till P4 Värmland att han är osäker på hurvida Förvaltningsrättens dom kommer överklagas.
– Dom har ju varit så envisa om inhibitionen så det skulle inte förvåna mej om dom går vidare och överklagar.