Miriam Aida: "RIP"

4:33 min

"Under 2016 har antalet framstående kulturskapare som lämnat oss varit exeptionellt högt. Vilka artister från vår nutid tar över stafettpinnen?"