Nya hot mot yttrandefriheten?

15 min

För 250 år sedan idag antog den svenska riksdagen vår första tryckfrihetsförordning, världens äldsta lag om yttrande- och tryckfrihet. Men med digitaliseringens och globaliseringens tidevarv har yttrandefriheten utmanats på nytt. Hör experterna Göran Svensson, Jonas Nordin och Anette Novak om hur hoten mot yttrandefriheten ser ut idag.