Låg tilltro till elevernas kunskap

1:43 min

En ny opinionsundersökning från Novus visar att färre än var fjärde person tror att eleverna i grundskolan lär sig det de behöver.

Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Novus via webbintervjuer där 1039 personer  i åldern 18-79 år svarat på frågorna:

Tror du att eleverna som i dag går i grundskolan lär sig det de behöver?

Det har rapporterats om sjunkande PISA-resultat i Sverige. Vem anser du har det största ansvaret för den negativa utvecklingen?

Hur tycker du att lärarna sköter sitt jobb att ge eleverna den kunskap som behövs?

– 65 procent har svarat att de tror att eleverna inte lär sig det de behöver i skolan. 23 procent tror att de lär sig det de behöver och 13 procent har ingen uppfattning i den här frågan, säger Liza Pettersson som är opinionsanalytiker på Novus.

Det är de rödgröna väljarna som har störst tilltro till att barnen lär sig det de ska, 34 procent jämfört med alliansväljarna där bara var fjärde person tror att eleverna i grundskolan lär sig det de behöver. Lägst tilltro har de som röstar på Sverigedemokraterna.

De sjunkande skolresultaten till trots, så tycker de flesta att lärarna gör ett bra jobb.

– Det som är intressant med just skolfrågan är att när man frågar om den generella bilden om skolan, så har många en negativ uppfattning, att man inte lär sig vad man behöver och så vidare. Men när man frågar mer i detalj om lärarna gör sitt jobb, så tycker man det. Lärarna är de man tycker har minst ansvar här. Det är staten, följt av föräldrar, följt av kommuner, säger Liza Pettersson.

Endast tre procent svarar att de tycker att Pisa-resultaten är lärarnas fel och 62 procent tycker att lärarna sköter sitt jobb med att ge eleverna den kunskap som behövs.

Resultatet är glädjande, men inte överraskande, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Hon säger dock att även om förtroendet för lärarna är högt, så står skolan inför stora utmaningar:

– Framför allt behöver vi politiker, både nationellt och lokalt, som också visar samma förtroende som allmänheten för lärarprofessionen. Dit hör att lyssna in och ta de bedömningar som lärare gör på största allvar, till exempel att stöd sätts in i tid, att resurser riktas dit de bäst behövs och att rektorer får mandat och förutsättningar att organisera för en bra verksamhet.