Lägre födelsevikt hos bebisar kopplad till utsläpp

1:58 min

Luftföroreningar kan göra att barn föds med något lägre födelsevikt än de annars hade gjort. Det visar en studie från Lunds universitet, gjord på 48 000 gravida i södra Sverige.

Att man är liten när man föds har enligt forskningen en generell koppling till en ökad risk för vissa hälsoproblem senare i livet, som hjärt- och kärlsjukdom. Att födas liten för tiden verkar också, enligt allt fler studier, bland annat ha ett samband med luftföroreningar.

Den senaste studien i raden kommer från Lund, där forskarna har studerat 48 000 gravida i Skåne. Somliga av försökspersonerna bodde i Trelleborg, Lund och Malmö medan andra bodde i glesare bebyggelse.

Forskarna jämförde foster- och födelsevikt med beräknade halter kväveoxider vid varje försökspersons bostad. Kväveoxider är en indikator på graden av luftföroreningar, som små partiklar från trafiken.

Resultatet är små men tydliga skillnader, enligt forskarna. Barn från trafikerade stadsmiljöer vägde i genomsnitt 30 gram mindre vid födseln än barn från miljöer med mindre utsläpp.

Att röka under graviditeten är en betydligt större riskfaktor, där är det genomsnittliga vikttappet 100 gram per nyfödd.

Även relativt låga utsläppshalter, som i Sverige, tycks alltså en viss påverkan på fostertillväxten. Det är viktigt att veta för de beslutsfattare som ska jobba för att förbättra våra stadsmiljöer, anser Ebba Malmqvist forskare bakom studien. Men gravida behöver inte flytta på grund av sådana här fynd, säger hon.

– Man kan nog lugnt bo kvar där man bor, för halterna i Sverige är inte sådana att man skulle behöva flytta för att man är gravid. Däremot kan man göra små saker som får stora effekter. Man kan till exempel välja att vädra mot en innergård istället för ut mot gatan, säger Ebba Malmqvist.

Detta är ytterligare en undersökning som pekar på att även ganska låga halter av luftföroreningar har en ogynnsam effekt under graviditeten, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, i en kommentar till Vetenskapsradion.

–Halterna i Skåne är så låga att det krävs en så här stor och känslig studie för att ha möjlighet att upptäcka dessa små effekter på barnets tillväxt och födelsevikt, säger Bertil Forsberg.

Det krävs att forskare i sådana här studier tar hänsyn till att människor som är exponerade för utsläpp i olika grad också kan tillhöra olika socioekonomiska grupper, något som kan snedvrida resultaten. Sådana justeringar har gjorts även i denna studie, fortsätter Bertil Forsberg.

– Man har sett att sambanden reduceras, men inte försvinner.

Bertil Forsberg har för egen del bland annat funnit samband mellan avgaser i Stockholm och graviditetsinducerat högt blodtryck, havandeskapsförgiftning. Den studien kan läsas här.

Studien om de 48 000 gravida i Skåne kan läsas här.

Referens:
Ebba Malmqvist et al. Fetal growth and air pollution - A study on ultrasound and birth measures. Environmental Research, vol. 152. Doi: 10.1016/j.envres.2016.09.017