Lizette köpte begagnad bil - får inte köra den

3:10 min

Allt fler blir missnöjda när de köper en begagnad bil. De senaste tio åren har anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden nästan fördubblats i landet, även här i länet har anmälningarna ökat.

Lizette Hedman i Skattungbyn köpte en begagnad bil efter att hon sett en annons på internet men fick en obehaglig överraskning.

– Vi skrev på papprena och jag förde över pengar till säljaren och fick bilen. Men sedan fick jag ett papper hem från Transportstyrelsen där det stod att jag försökte försäkra en bil jag inte äger. Det visade sig att säljaren inte skickat in papprena om ägarbyte och nu kan jag inte nå honom, berättar hon.

Och att personer som köpt en begagnad bil blir missnöjda är inte ovanligt. Bara i Falun har konsumentvägledaren hittills i år fått ta emot 48 ärenden som gäller just köp av begagnad bil. Och det är bara fall där personen i fråga köpt bilen från en bilhandlare, köp från privatpersoner finns inte med i den här statistiken.

I sista hand, om varken konsumentvägledare eller köpare lyckas komma kram till en lösning med säljaren man göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Både vad gäller länet och landet så har anmälningarna dit ökat. I länet från 21 till 34 anmälningar de senaste fem åren, i landet från 609 till 1 068 anmälningar de senaste tio åren.