P1-MORGON TISDAG 6 DECEMBER

"S bryr sig inte om att det är Putin som betalar"

10 min

Slite hamn föreslås hyras ut till det ryska företaget Gazprom under tiden som bygget pågår, något som har beskrivits som en säkerhetspolitisk risk för Sverige.

Den 15:e december ska det första beslutet om bygget av gasledningen Nord Stream 2 tas på Gotland. Frågan är om Slite hamn ska hyras ut till det ryska företaget Gazprom under tiden som bygget pågår, något som har beskrivits som en säkerhetspolitisk risk för Sverige.

 – Vi väger inte in de säkerhetspolitiska aspekterna. Vi har att hålla oss till den kommunala kompetensen. Säkerhetspolitiken bedöms av regering och riksdag, säger Björn Jansson (S), ordförande för regionstyrelsen på Gotland.

Vad betyder det här ekonomiskt för Gotland?

– Det är sagt att det är mellan 50 och 60 miljoner som det innebär under tiden då de hyr ut.

Maria Weimer, energipolitisk talesperson för Liberalerna, är kritisk till Nord Stream, av säkerhetspolitiska skäl. Det innebär en risk att hyra ut Slite hamn på detta sätt, enligt henne.

– Socialdemokraterna på Gotland ser det här som en ekonomisk fråga. Man är intresserade av de här 50 miljonerna extra i budgeten. Men man bryr sig inte om att det är Putin och Gazprom som betalar, därmed riskerar vi säkerheten på Gotland och försvaret av Gotland, säger Maria Weimer.

Även Stig Henriksson, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, är mot gasledningen. Men enbart av miljöskäl, när det gäller den säkerhetspolitiska aspekten börjar detta likna hysteri, säger Henriksson.

– Vi har hyrt ut den här hamnen i Slite tidigare, vid förra bygget, och det har fungerat bra. Det här är en fråga för Region Gotland, om de vill göra om detta. 

ÖB har sagt att det kan vara problem att låtar ryssarna vara på Gotland. Har han fel?

– Det ingår väl i hans arbetsuppgifter att alltid se de potentiella hoten. men sen måste man göra en sammanvägs bedömning. Med all respekt som den bedömning Överbefälhavaren gör, vi pratar om att hyra ute Slite hamn och lägga upp rör. jag kan inte se att det finns så mycket säkerhetspolitiska hot i detta, säger Stig Henriksson.