Skåne

Tuffare för patienter med psykisk ohälsa

3:53 min

Nya regler gör att patienter som får samtalsterapi via sin vårdcentral får vänta ett år när de har utnyttjat de tio behandlingar som de får, innan de har rätt till nya samtal, trots att de inte är färdigbehandlade. De nya reglerna får nu kritik från både patienter och terapeuter.

Reglerna som började gälla för ungefär ett år sedan gäller alltså patienter som inom Region Skåne blir remitterade till samtalsterapi via sina vårdcentraler. Det drabbar den som inte är färdigbehandlad efter att ha nyttjat den förbestämda peng som motsvarar ungefär tio samtalstillfällen.

Ida från Nordvästskåne är en av patienterna som drabbas av det här.

– Jag kastas ut, för nu är våra tio gånger klara. Det gör att jag är jätterädd för att kanske falla tillbaks till ruta ett eftersom jag inte riktigt är klar.

Jag tycker att det är synd att samhället på förhand ska bestämma att jag borde vara klar. Det kan ju kosta mycket mer om jag faller tillbaks.

Men Ida är långt ifrån ensam om att uppleva att hon kastats ut trots att hon inte är färdigbehandlad. Reglerna som började gälla för snart ett år sedan tar nämligen inte hänsyn till om man är frisk, utan här är antalet behandlingstillfällen bestämda på förhand, och innebär att patienten måste vänta i 12 månader innan det finns möjlighet att söka fler behandlingstillfällen.

Tuffare

Tidigare behövde patienten bara vänta i tre månader. Och det var mer hanterbart enligt Lisa Fransson, KBT-behandlare i Ängelholm. Hon menar att det senaste året inneburit sämre förutsättningar för patienterna, och tuffare arbetsförhållanden för henne där hon fått ställa upp och jobba gratis ibland för att hon tyckt synd om patienter.

– Det här har inneburit fler besvikna patienter, och mindre betalt till oss behandlare. Jag kan bara tala för min egen del, men det har absolut också inneburit samtal som vi inte kunnat debitera, säger hon.

Lisa Fransson säger vidare att det finns risk för att patienten vid en avbruten behandling tappar det som byggts upp.

Man tappar även det som man har jobbat upp om det inte får befästas med ytterligare ett par gånger. Det är viktigt att det verkligen får landa.

Samtalsterapi som till exempel KBT-behandling kan vara ett alternativ till medicinsk behandling för den som till exempel lider av depression, ångest och stress De tio samtalstillfällena gäller vid det kortare avtalet med en terapeut. Det finns också ett längre avtal att remittera till, om läkaren skulle göra bedömningen att det är vad som behövs. Det här hade kanske ingen reagerat på om det inte vore för det att det vid psykisk ohälsa ibland är svårt att på förhand avgöra hur lång tid patienten behöver för att bli av med sina besvär.

Tar tid

I dag är det vanligaste avtalet just det kortare, alltså att patienten remitteras till cirka tio samtalstillfällen. Behandlaren kan visserligen återremittera när remissen tas emot om bedömningen då görs att det är fel behandling som valts. Men Lisa Fransson, menar att det kan ta upp till åtta behandlingstillfällen att få en riktig uppfattning av situation, och då är det bara två tillfällen kvar. För vissa patienter tar det lång tid att våga prata. Just den biten är något som Ida känner igen från sin terapi.

– Det tar ett par gånger att lära känna varandra och våga öppna sig. De sista gångerna så berättade jag grejer som jag inte hade vågat berätta innan. Och nu anses jag vara klara. Men vi hann ju bara nudda vid det som satt djupt inne och som hade tagit tid för mig att våga prata om, och då var vår tid slut.